Friday, November 25, 2011

RPH MAKRO PENGAJARAN (CITA-CITAKU SETINGGI AWAN)

https://docs.google.com/document/d/1hwTWwZJA7BL9rdhh3ZMl522A0wkiPZseKPQtPBCSrQU/edit

 
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Matapelajaran                                      :           Bahasa Malaysia
Masa                                                    :           8:30 pagi – 9:00 pagi
Tahun                                                  :           2M
Bilangan Murid                                   :           33 orang
Tema / Tajuk                                        :           Unit 3 Cita-cita
Sub Tajuk                                            :           Cita-citaku Setinggi Awan
Objektif                                               :           Pada akhir unit ini, murid dapat
1.        Menamakan jenis-jenis pekerjaan;
2.        bercerita tentang cita-cita saya;
3.        bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat.
Hasil Pembelajaran                  :  Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta
    sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras pembelajaran                   :   Aras 1
    Bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan 
    pelbagai  jenis    ayat dengan betul
Kaedah Pembelajaran             :    Berlakon, main peranan
Bahan Bantu Mengajar           :    Gambar
Nilai Murni                             :    Kerajinan, dedikasi
KBKK                                     :    Menjana idea
Pengetahuan Sedia Ada          :     Ibu bapa murid kini semuanya mempunyai pekerjaan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran:
Langkah-langkah
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
BBM/ Catatan
Set Induksi
(2 minit)
Guru meminta seorang murid berlakon sebagai seorang penyanyi dan bertanya soalan kepada murid-murid lain.
1.        Apakah yang Wen Wei sedanga lakukan?
Menyanyi
2.        Menyanyi juga merupakan sejenis pekerjaan, apakah nama pekerjaan ini?
Penyanyi

Kaedah pembelajaran:
Berlakon


Langkah 1
(8 minit)
1.        Guru memaparkan gambar-gambar pekerjaan dan meminta murid menyatakan jenis-jenis pekerjaan.
2.        Murid menyatakaan bidang pekerjaan berdasarkan gambar yang ditunjukkan.

doktor
polis
jururawat
Pelukis
Guru
posmen
BBM:
Gambar
Langkah 2
(10  minit)
1.        Murid memberi contoh pekerjaan lain yang mereka ketahui.
peguam, sainstis, hakim, juruterbang, jurutera, arkitek
2.        Murid menceritakan cita-cita mereka kepada kelas.

KBKK:
Menjana idea
Langkah 3
(8 minit)
1.        Guru membahagikan murid dalam kumpulan. Setiap kumpulan 2 orang murid.
2.        Murid dalam kumpulan bertanya kepada rakannya tentang cita-cita mereka.
3.        Guru membimbing mereka bertanya soalan.
Ø  Apakah cita-cita kamu?
Cita-cita saya ialah menjadi seorang ________.
Ø  Mengapakah kamu ingin menjadi ________?
Saya suka menjadi ________ kerana ________.
4.        Guru memilih kumpulan yang terpilih untuk membentangkan hasil pertanyaan mereka di depan kelas secara rawak.
5.        Guru memberi komen.
Nilai:
Bekerjasama
Penutup
(2 minit)
Guru menyeru kepada murid bahawa untuk mencapai cita-cita, kita perlulah rajin berusaha sejak zaman sekolah rendah lagi.
Nilai:
Rajin

No comments:

Post a Comment